Sirabella

Privacyverklaring

Gegevensprivacy is belangrijk voor ons en wij zijn open en transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Sirabella
Oranjestraat 11
5691 TJ Son en Breugel
Nederland

Waar slaan we uw gegevens op?
Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt binnen de webshop. Er wordt niet samengewerkt met derde partijen. Enkel voor de verzending van een pakket worden adresgegevens gebruikt voor de verzending. Woocommerce en WordPress zijn de draaiende systemen achter de webshop en daarin worden alle contactgegevens opgeslagen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens worden voor de verzending van een pakket gebruikt binnen Woocommerce en WordPress, de draaiende systemen achter de webshop. Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Sirabella voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Sirabella die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit: 
Wanneer Sirabella uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Sirabella verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.